Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0581
ŠifravoAija Joņina
Atlikta
Patvirtintas
Taisytas2021-09-28 16:21:48
Šifravimas-540-
pati pilsēta mūs uztraukti pacilā, bet tuvie radi, ar kuŗiem te ceram sastapties: mātes māsa Dace un viņas divi dēli, Edvards un Pauls.
Desmit gadus atpakaļ ciemojos te pie viņiem. Brālens Edvards, aptiekars un aizsargu virsnieks izrādīja man pilsētu un apkārtni, aizveda arī pirmo reiz uz Liepāju, kur redzēju atklāto Baltijas jūŗu. Zinu, ka tagad jau Edvards precējies, tāpat arī mechāniķis Pauls. Velk mūs uz Kuldīgu redzēšanās prieks un satrauktas sēras, ka taisni šeit, atvadoties no pēdējiem radiem, šķirsimies arī galīgi no dzimtenes.
Vai varbūt viņi uzņems mūs savā mājā un varēsim te nogaidīt kaŗa beigas? Kurzeme ir pilna latviešu, kas sabēguši te no visas zemes. Nav iedomājams, ka latviešu kaŗavīri ļautu arī šeit ienākt Maskavas hordām.
Netālu no tilta pār Ventu mūs aptur - satiksme pār upi slēgta. Uz tilta novietoti sprāgstvielu lādiņi. Par laimi Paula māja ir šaipus upes, braucam pie viņa, tiekam sirsnīgi saņemti. Pauls padod ziņu pa tāļruni brālim, atnāk Evards ar dēliņu. Cik liela starpība starp šo sastapšanos un to, pirms desmit gadiem! Cik pasaule toreiz šķitās skaista, cik gaiša mūsu dzimtene, kādus sapņus sapņojām par tās kopšanu un stiprināšanu! Un tagad! Arī Neilandi atstāj dzimteni. Iesaukšana viņus neskaŗ, jo vecāki par 36 gadiem.
Māmuļa vēlas sastapties ar māsu. Atstājam tēvu un Rūtu Paula mājās, ejam uz pilsētu. Negrib mūs laist pār tiltiem, ilgi jālūdzas, beidzot tiekam. Edvarda mājā jau viss sapakots kastēs. Viņi brauks ar vilcienu uz Liepāju un pēc tam kuģos.
Māmuļa neguļ visu nakti, runājas ar māsu, kuŗu nav redzējusi veselu pusmāžu. Arī es nevaru gulēt, kaut viss ap mani ir tīrs un mierīgs. Iekšēja miera nav.
Šifruoti tekstą
KrājumsAutobiography Collection
KolekcijaMemories by Marija Bērziņa
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.